LIDT FORKLARINGER OG ANBEFALINGER OMKRING MARITIME BOOSTER

Hvorfor vælge 230V

Ud fra et energirigtigt synspunkt er et 24V system at foretrække frem for 230V, men på grund af inverterens konstante udvikling, både i pris og kvalitet, har den fordel forrykket sig til fordel for 230V.
Yderligere er prisen for ex. en 24V cirkulationspumpe ca. 3-4 gange så dyr og levetiden måske kun en tredjedel af en 230V pumpe. De samme forhold gør sig gældende for det øvrige lavspændingsudstyr.
Når man så tager i betragtning at båden i vintersæsonen i større perioden ligger til kajs er valget for Holland Warmte (som producerer Maritime Booster) derfor blevet, helt at droppe fremstillingen af 24V anlæg.

Udstødningssystemet.

Maritime Booster har udviklet kedel design og brænder således, at det ikke længere er nødvendigt at lede udstødningsluften op gennem taget, til stor gene for besætning på dæk, udseende m.m..
Vi kan derfor i dag tilbyde et udstødningssystem, der kan ledes ud gennem skibets skrogside og i en længde helt op til 5 meter. Bemærk at om der påføres udstødningssystemet skarpe knæk, betyder det en reduktion af længden på en meter for hver 90 graders bøjning.
I modellerne MINI og MB1 anvendes henholdsvis 80 og 100 mm udstødning og her kan med fordel anvendes glatte udstødningsrør, som alternativ til de rillede rustfri slanger, der har en større indre modstand.

Brændersystemet.

En brænder består i grunden af 3 systemer.
Den bestemte mængde luft fra den omkringliggende luft suges ind, for igen at indblæses sammen med den højtkomprimerede, forstøvede brændstofmængde for herefter at antændes.
Om disse parametre er justeret til de rette værdier, vil dit oliefyr arbejde effektivt og rent.
Brænderen bliver altid leveret med de tilhørende slanger fastgjort til højtrykspumpen. Dacon Europe A/S har valgt altid at medlevere som standardudstyr et brændstoffilter med automatisk udluftning, for at undgå eventuelle problemer med falsk luft fra de i systemet førliggende brændstofledninger fra tanken.
Alle oliefyr er forsynet med et tidsstyret efterbrænder relæ, som giver en ekstra sikkerhed i systemet. Når olien passerer magnetventilen forvarmes olie til en passende temperatur, således at den har den rigtige viskositet, når den blæses gennem brændstofdysen.
Brændstofdysens størrelse bestemmer brænderens kapacitet.

Blanding af olie og luft.

For at have en ren forbrænding skal blandingen af luft og olie være nøje afstemt. For et kg brændstof behøves 14,4 kg luft. Dette udtrykkes sædvanligvis i tallet Lamda og skal være over 1.
Den roterende blæser fane sørger for at luften indblæses som en hvirvelvind omkring flammen, således at olie og luft blandes optimalt sammen.
Oliepumpen sættes til mellem 10 og 11 bar.
Kapaciteten af brænderen er bestemt af brændstofdysens størrelse og er angivet som gallon pr time.
En brændstofdyse på 0,25 60 gr. Har en kapacitet på 0,25 gallon pr. time og indsprøjtningsvinklen er 60 grader.

Flammebeskrivelse.

Når din brænder er rigtig justeret skal du have følgende værdier for Micro modellen:
Røgtal: 0
CO værdi: Bør være mindre end 40 ppm. Sodtallet 1 svarer til ca. 45 ppm.
CO2 værdi: Skal være mellem 10 – 12%
O2 værdi: Skal være mellem 7,0 – 7,2%
Lamda tallet: 1,4

Olie forsyningen:

Oliepumpen er drevet af brændermotoren og vil suge olien op fra brændstoftanken.
Så længe tanken er placeret højere end brænderen er den maksimale længde rør ca. 50 meter.
Om tanken er placeret lavere end brænderen er den maksimale sugehøjde 2,5 meter.
Brænderen er forsynet med en dobbelt slange til og fra brændstoffilteret.
Fra brændstoffilteret til tank anvendes et enstrenget rørsystem.

Centralvarmesystemet.

Et central varmesystem i både er i store træk det samme som i et hus. Der kræves de samme komponenter i din båd som i et hus. Det vil sige cirkulationspumpe, overtryksventil, ekspansionstank. Den eneste forskel er at det er altid anbefalelsesværdigt, at påfylde kølervæske i varmesystemet for at undgå eventuelle frostskader i systemet ved et eventuelt driftstop.
På grund af kølervæsken må der ikke anvendes Loctite eller tilsvarende tætningsmidler. Derfor at det bedste system at anvende kompressionsfittings (for kobberrør eller PEX-rør) eller at tætne samlinger med hamp og paksalve.

Hvilke radiator system du skal vælge er meget svært at sige specielt for den enkelte båd.
Vi anbefaler et mix af radiatorer, kaloriferer, evt. gulvvarme eller radiatorer i blot rå kobberrør.
Problemet med radiatorer er at de kan ses og nogle gange også for meget, hvorimod kaloriferer (varmlufts blæsere) kan gemmes væk, men kan høres når en større ydelse behøves.
Derfor er den bedste løsning en mix mellem disse systemer og det kan derfor være en god ide at bruge lidt ekstra tid på at bestemme fordelingen af disse varme afgivere.

Rørsystemet kan være kobberrør, PEX rør (kvalitet Hep20) eller varmeslanger, anvendt i et to-strenget eller et-strenget system. Har du plads vil vi altid anbefale et to-strenget system. Start med at installere frem og tilbageløb i ex. ø22 mm rør og brug altid kobberrør omkring kedlen hvor også cirkulationspumpen og ekspansionstank installeres, sædvanligvis på returstrengen. Træk evt. herefter disse rør og her gerne PEX rør, fra oliefyret agter eller i motorrummet frem til bådens stævn.
På dette grundsystem kan radiatorer, kaloriferer m.v. tilkobles på henholdsvis fremløb og returløb og ø15 mm PEX rør anbefales.
Anvendelse af slanger tilrådes ikke, idet disse ikke altid er diffusionstætte, samt samlinger kan være utætte. Bemærk at utætheder i et radiator system er svære at finde, da det varme vand hurtigt fordamper.

Ekspansionstankens størrelse skal ca. være 10% af den totale vandmængde.

Udluftning af hele systemet.

Når hele systemet er samlet og oliefyret er startet op skal der foretages en udluftning af systemet.
Dette kan tage lang tid og noget tålmodighed påkræves. Om du vælger at udlufte hvert enkelt varmeelement skal du huske at slukke for cirkulationspumpen, da du risikerer at luftboblerne blot kører forbi dine udluftningssteder.
Alternativt kan du indsætte automatiske udluftningsventiler på strategiske steder (højtliggende) og lade cirkulationspumpen kører på laveste hastighed.

Radiator termostater.

Vi anbefaler at installere den medfølgende rumtermostat og at placere denne i den varmeste del af båden, normalt bådens hovedkahyt. I de øvrige rum anbefales at bruge radiator termostater, eksempelvis i bådens soverum, hvor temperaturen ønskes lidt lavere. Bemærk at det kan være nødvendigt at bruge termostater med forlængede sensorer om en sensor i selve termostaten ikke er repræsentativ for rummets ønskede temperatur.

06 Aug, 2020
Presets
Main Style
Patterns
Accent Color
Apply